portfolios Details

MASH IoT > Skeneriranje temperature
Temperature_in hand

Skeniranje temperature

Brzo i točno mjerenje temperature može pomoći ustanovama da brzo prepoznaju ljude koji su potencijalno zaraženi corona virusom te se tako efikasno zaštite.

 

Osim direktnog prikaza temperature, moguće je alarmiranje u slučaju prekoračenja kao i mogućnost prepoznavanja lica. Postoji varijanta malog dometa te varijanta srednjeg dometa s prepoznavanjem lica.

 

Primjene su brojne pa se ovakva rješenja mogu koristiti u javnim ustanovama, ulazima u škole, vrtiće, ambulante, dječje dvorane, bazene i sl.

Rješenje manjeg dometa (IR senzor na stativu): mjeri na čelu, oku ili zapešću, udaljenost do 30 cm, točnost manje od 0,5 stupnjeva

Rješenje većeg dometa (tablet): Prepoznavanje lica i mjerenje temperature, baza do 30.000 lica, udaljenost do 1 m, točnost manje od 0,5 stupnjeva, značajno povoljnije rjšenje od IR kamera

IoT & Smart City

MASH IoT