portfolios Details

MASH IoT > Optički i bežični linkovi
2_Fiber i MW_slika1

Optički i bežični linkovi

Kako bi povezali gradsku infrastrukturu, gradovi mogu koristiti optičke ili bežične veze, ovisno o kapacitetu, udaljenosti ili brzini implementacije. Na tako izgrađenu mrežu gradovi mogu spajati komunalne uređaje, koristiti nove usluge i aplikacije ili mogu iznajmljivati mrežne kapacitet drugim subjektima.

Optičko vlakno (kapacitet): vrlo visok, do 100 Gbit/s

Optičko vlakno (trajanje i trošak implementacije): Visoko

Bežična veza (kapacitet): Visoka do 2 Gbit/s

Bežićna veza (trajanje i trošak implementacije): Srednje

IoT & Smart City

MASH IoT